2 Şubat 2019, Cumartesi

10:15-10:30

Açılış

Dr. Can Boğa

10:30-11:15

Otolog Kök Hücre Nakli Endikasyonları
EBMT, ASBMT, TCSB Arasındaki Farklılıklar / Benzerlikler

Dr. Mahmut Yeral

11:30-12:15

Kök Hücre Mobilizasyon Rejimleri, Mobilizasyon Başarızlığı Yönetimi:
Öngörme, Planlama

Dr. Hakan Özdoğu

13:00-13:45

Otolog Kök Hücre Nakli Hazırlık Rejimleri

Dr. Mahmut Yeral

14:00-14:45

Otolog Kök Hücre Nakli Hazırlık Rejimleri
Ne Zaman Nakil: Hematoloji Dışı Hastalıklar

Dr. Meltem Kurt Yüksel

15:00-15:45

OKHN Komplikasyonları: HR Toksisitesi Enfeksyonlar Engrafman Sendromu, Engrafman Yetersizliği

Dr. Atilla Özkan

16:00-16:45

Ne Zaman Tandem, Ne Zaman 2. Otolog, Ne Zaman Alloya Geçiş

Dr. Ömür Gökmen Sevindik

16:45-17:00

Kapanış

Dr. Can Boğa